SLAGINGSPERCENTAGE VAN 100% | NIET GOED GELD TERUG | GRATIS VERZENDING VANAF 80€

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen de vennootschap Ferber Enterprises, manager van de website enerzijds en door iedere natuurlijke of rechtspersoon anderzijds die een aankoop wil doen via de website en hierna “de koper” wordt genoemd.

Artikel 1. Doel

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele banden tussen Ferber Enterprises en
de koper te bepalen en de voorwaarden die van toepassing zijn op iedere aankoop die via de
website wordt gedaan. Het koper van een product middels deze website houdt een aanvaarding
zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden in, waarvan de koper erkent dat
hij er voor het plaatsen van zijn bestelling kennis van heeft genomen. Voor iedere transactie
verklaart de koper dat hij volledig juridisch bevoegd is, zodat hij een verplichting kan aangaan uit
hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden.
De vennootschap Ferber Enterprises behoudt de mogelijkheid voor op elk gewenst moment deze
verkoopvoorwaarden te wijzigen, voor de naleving van enige nieuwe wetgeving of met de
bedoeling het gebruik van de website te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden, de
voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn de producten die op de website van de vennootschap Ferber
Enterprises staan, zolang de voorraad strekt. De vennootschap Ferber Enterprises behoudt het
recht voor op elk moment het productassortiment te wijzigen. Ieder product wordt op de website
gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken
(inhoud, gebruik, samenstelling e.d.). De foto’s zijn zo getrouw mogelijk maar zijn niet bindend voor
de verkoper. De verkoop van de op de website gepresenteerde producten is bestemd voor alle
kopers die in landen wonen die de toegang van deze producten tot hun grondgebied volledig
toelaten.

Artikel 3. Tarieven en btw

De geldende btw komt overeen met de btw van het land van woonplaats van de verkoper. Iedere
verandering van het btw-tarief kan worden doorgevoerd in de prijzen van de producten. Als het
land van levering een extra btw-betaling eist past Ferber Enterprises de verleggingsregeling toe.
De vennootschap Ferber Enterprises behoudt het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen,
waarbij echter wordt afgesproken dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van bestelling als
enige van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen omvatten geen verzendkosten die als
aanvulling op de prijs van de producten worden gefactureerd, afhankelijk van het totaalbedrag van
de bestelling.

Artikel 4. Bestelling en betalingsmodaliteiten

De vennootschap Ferber Enterprises biedt de koper aan haar producten te bestellen en te betalen
in verschillende etappes, met 3 betaalmogelijkheden naar keuze:

- Betaling per cheque: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in de “winkelmand”,
wijzigt ze indien nodig (aantal, referenties e.d.), verifieert het afleveradres of vult een ander adres
in. Vervolgens worden de portokosten berekend en aan de koper voorgesteld, evenals de naam
van de transporteur. Daarna kiest de koper de betaalwijze naar keuze: “Betaling per cheque”. Ten
slotte stelt de laatste etappe hem voor alle informatie te verifiëren en nodigt hem uit zijn bestelling
te bevestigen door op de knop “Bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik sluit het contract
definitief af. Na de bevestiging ontvangt de koper een bestelbon die de registratie van zijn
bestelling bevestigt. Om zijn betaling af te ronden en de verwerking van zijn bestelling in te stellen
moet de koper deze bestelbon uitprinten en samen met zijn cheque op naam van “Ferber
Enterprises” opsturen naar het adres dat hem zal worden medegedeeld. Geen enkele betaling in
contanten mag worden opgestuurd. Zodra de cheque wordt ontvangen wordt de bestelling
verwerkt en de koper zal hierover per e-mail worden geïnformeerd. De vennootschap Ferber
Enterprises verstuurt de producten op zijn vroegst 2 werkdagen na incassering van de cheque die
met de bestelling overeenkomt, onder voorbehoud van dekking.


- Beveiligde betaling met PayPal of creditcard (via het PayPal systeem): de koper selecteert de
producten die hij wil bestellen in de “winkelmand”, wijzigt ze indien nodig (aantal, referenties e.d.),
verifieert het afleveradres of vult een ander adres in. Vervolgens worden de portokosten berekend
en aan de koper voorgesteld, evenals de naam van de transporteur. Daarna kiest de koper de
betaalwijze naar keuze: “Betaling met PayPal”. De volgende etappe stelt hem voor alle informatie
te verifiëren, kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden door
het overeenkomende vakje aan te kruisen, en nodigt hem dan uit zijn bestelling te bevestigen door
op de knop “Bestelling bevestigen” te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgeleid naar de
beveiligde PayPal interface om op veilige manier de gegevens van zijn PayPal account of zijn
persoonlijke creditcard gegevens in te vullen. Als de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling
geregistreerd en is het contract definitief gesloten. De betaling met een PayPal account of met
creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik hiervan kan de koper de annulering
van de betaling met zijn kaart eisen, de afgeschreven bedragen worden dan weer bijgeschreven of
teruggestort. De houder van de creditcard kan niet aansprakelijk worden gesteld als de betwiste
betaling aantoonbaar frauduleus is uitgevoerd, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart.
Om de vergoeding van de frauduleuze afschrijving en eventuele bankkosten die de transactie heeft
veroorzaakt te verkrijgen moet de creditcardhouder schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de
afschrijving bij zijn bank, binnen 70 dagen na de transactie, of 120 dagen als het bindende contract
dat bepaalt. De afgeschreven bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een
maximumtermijn van een maand na ontvangst van het door de houder gemaakte schriftelijke
bezwaar. Geen enkele kosten voor terugstorten van de bedragen kunnen de houder ten laste
worden gelegd.

De bevestiging van een bestelling veronderstelt aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de
erkenning hiervan perfect kennis te hebben genomen en het afzien van zijn eigen
inkoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs
van de transactie. Als de koper een elektronisch adres heeft en hij dit op de bestelbon heeft
ingevuld deelt de vennootschap Ferber Enterprises hem per e-mail de bevestiging van de
registratie van zijn bestelling mee.

Als de koper contact wil opnemen met de vennootschap Ferber Enterprises, kan dat op het
volgende e-mailadres: info@ferberenterprises.com

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De vennootschap Ferber Enterprises behoudt de volle en volledige eigendom van de verkochte
producten tot perfecte incassering van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Artikel 6. Bedenktijd

De koper beschikt over een termijn van dertig werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om
zijn recht op bedenktijd uit te oefenen en het product naar de verkoper terug te sturen om het te
ruilen of om zijn geld terug te krijgen zonder enige kosten, met uitzondering van de kosten voor
retourzending.

Artikel 7. Levering

De leveringen worden op het adres gedaan dat staat aangegeven op de bestelbon dat alleen
binnen een afgesproken geografische zone kan liggen. De bestellingen worden verzonden door de
transporteur die op het moment van de bestelling is gekozen, levering met track&trace, afgifte
tegen handtekening. De levertermijnen worden slechts ter indicatie gegeven; als deze meer dan
dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden opgezegd en de koper
wordt dan vergoed. De vennootschap Ferber Enterprises kan de koper per e-mail het
trackingnummer van zijn pakket verstrekken. De koper wordt aan huis geleverd door zijn postbode.
Bij afwezigheid van de koper ontvangt hij een niet thuisbericht van zijn postbode, waarmee hij de
bestelde producten bij het dichtstbijzijnde postkantoor kan afhalen, tijdens een termijn die door de
post wordt aangegeven. De risico’s in verband met het transport zijn voor rekening van de koper
vanaf het moment dat de artikelen de ruimtes van de vennootschap Ferber Enterprises verlaten.
De koper dient in aanwezigheid van de transportmedewerker of de leverancier de toestand van de
verpakking van de goederen en de inhoud bij aflevering te verifiëren. In geval van schade tijdens
het transport moet bezwaar worden gemaakt bij de leverancier, de koper is aansprakelijk voor het
vaststellen van de schade en het pakket te weigeren als het kapot is.

Artikel 8. Garantie

Alle door de vennootschap Ferber Enterprises geleverde producten vallen onder de wettelijke
garantie. In geval het verkochte product niet conform is kan het worden teruggestuurd aan de
vennootschap Ferber Enterprises die het zal terugnemen, ruilen of vergoeden. Alle klachten,
verzoeken tot ruilen of vergoeding moeten per e-mail gebeuren.
Klachten moeten worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De vennootschap Ferber Enterprises, in het proces van verkoop op afstand, heeft alleen een
inspanningsverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit het
gebruik van het internet zoals het gegevensverlies, inbraak, virus, onderbreking van diensten of
andere niet opzettelijke problemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website zijn en blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van de
vennootschap Ferber Enterprises. Niemand heeft toestemming elementen van de website te
reproduceren, te exploiteren of te gebruiken uit welke hoofde dan ook, zelfs gedeeltelijk, of dat nu
in de vorm van foto, logo, visual of tekst is.

Artikel 11. Persoonsgegevens

De vennootschap Ferber Enterprises verplicht zich tot vertrouwelijkheid van de door de koper
verstrekte informatie die hij heeft doorgegeven voor het gebruik van bepaalde diensten. In dit
kader beschikt de internetgebruiker over een recht van inzage, wijziging en verwijdering van de
informatie die op hem betrekking heeft. Hij kan hier op elk moment per e-mail een aanvraag toe
indienen.

Artikel 12. Oplossing van geschillen

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand vallen onder de geldende wetgeving in het land van
woonplaats van de verkoper. Voor alle geschillen of vorderingen zal de rechtbank van het land van
woonplaats van de verkoper bevoegd zijn.

Eigenaar: Ferber Enterprises USA LLC

Contact: info@ferberenterprises.com

Adres: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Verenigde Staten